APOSTILĖ

Dokumentų tvirtinimas apostile (Apostille) – tai dokumente esančio parašo, pasirašiusio asmens pareigų ir antspaudo tikrumo patvirtinimas specialia pažyma, numatyta 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencijoje dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo.

Dokumento legalizavimo ar patvirtinimo apostile reikia tam, kad vienoje valstybėje išduoti oficialūs dokumentai galiotų kitoje valstybėje. Apostile patvirtinti dokumentai dažnai reikalingi vykstantiems į užsienio šalį asmenims, gyvenantiems užsienyje Lietuvos Respublikos piliečiams, pavyzdžiui, Lietuvoje išduotas santuokos liudijimas ar aukštojo mokslo diplomas, net ir išverstas į užsienio kalbą, nėra laikomas turinčiu galią legaliu dokumentu, kol nėra patvirtintas specialiu spaudu ar pažyma, vadinama apostile (Apostille).

Daug Europos ir pasaulio valstybių yra prisijungusios prie Hagos konvencijos, todėl šiose šalyse lietuviški dokumentai, patvirtinti apostile,  galios ir bus priimami oficialiose šalies institucijose ir įstaigose be jokio papildomo legalizavimo.

Šių valstybių sąrašas.

 

Gali būti legalizuojami ir tvirtinami apostile šie oficialūs dokumentai:

  • išduoti valstybės ir savivaldybės institucijų ar pareigūnų, taip pat išduoti prokuroro, teismo pareigūno arba teismo sprendimus vykdančio asmens;
  • notariniai aktai;
  • notariniai oficialių dokumentų nuorašai;
  • administraciniai dokumentai;
  • fizinių asmenų pasirašytų dokumentų oficialūs patvirtinimai;

 

Dokumentai turi būti tvarkingi, įskaitomi. Jeigu dokumentą sudaro keli lapai, jie turi būti susiūti arba turi būti pareigūno parašas kiekviename lape.

Kiekvienas dokumentas tvirtinamas atskirai (pvz. diplomas ir jo priedas yra 2 dokumentai).

Dokumentai, išduoti iki 1990 m. kovo 11 d., turintys Lietuvos Tarybų Socialistinės Republikos (LTSR) atributiką, negali būti nei legalizuojami, nei tvirtinami apostile. Jie turi būti pakeisti naujais dokumentais.

Pavyzdžiui, jei jūsų gimimo liudijimas išduotas 1988 m., jo tvirtinti apostile negalima, reikėtų Civilinės metrikacijos biure gauti naują gimimo liudijimą ir tada uždėti apostilę.

Negali būti legalizuojami ar tvirtinami apostile bažnyčių, religinių organizacijų išduoti dokumentai, pavyzdžiui, krikšto ar santuokos sakramento pažymėjimai. Juos tvirtinti gali tik šių organizacijų įgaliotieji asmenys.