PASLAUGOS

VISOS PASLAUGOS IŠ VIENŲ RANKŲ


Kodėl patogu paslaugas gauti vienoje vietoje?

SUTAUPOTE LAIKĄ

SUTAUPOTE PINIGUS

GAUNATE AUKŠČIAUSIĄ DARBŲ KOKYBĘ


VERTIMAI

Vertimas žodžiu ir raštu. Profesionalios vertimų paslaugos.

NOTARO TVIRTINIMAS

Notaras tvirtina vertėjo/-os parašą. Tai reiškia, kad notaras yra sudaręs bendradarbiavimo sutartį su vertimų biuru. Notaras gali patvirtinti oficialius dokumentus, pvz.: santuokos liudijimus, gimimo liudijimus, turto registracijos dokumentus, automobilio registracijos dokumentus, pasus, vairuotojo pažymėjimus ir kt.

APOSTILĖ

Dokumentų tvirtinimas apostile (Apostille) – tai dokumente esančio parašo, pasirašiusio asmens pareigų ir antspaudo tikrumo patvirtinimas specialia pažyma, numatyta 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencijoje dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo.