VERTIMAI

Vertimas žodžiu:

Vertimas žodžiu – tiksliai ir laiku perteikiama kalbėtojo mintis. Kokybiškas vertimas žodžiu reikalauja ypač aukštos kvalifikacijos, tačiau padeda klientui peržengti ne tik kalbos, bet ir kultūrinį barjerą. Vertėjas tiesiogiai kontaktuoja su kalbančiuoju ar auditorija. „Pasaulio gidas„ vertėjai turi nuodugnių kalbos žinių, reprezentatyvią išvaizdą, gerų bendravimo įgūdžių ir teminės kompetencijos apie atitinkamą dalyką.

Vertimas raštu:

Vertimas raštu – tai pradinio (rašytinio) teksto prasmės perteikimas kita kalba. Vertimas raštu turi atitikti kalbos, į kurią verčiama, taisykles, vertimo užsakovo nurodymus bei pageidavimus.
Dauguma mūsų vertėjų turi ne tik filologinį išsilavinimą, bet ir specialių žinių bei praktikos versti specifinius tekstus, todėl mes teikiame aukštos kokybės vertimus raštu.